Naslovna >> Aktivnosti >> Prijedlog novog statuta – džemat Gislaved

Prijedlog novog statuta – džemat Gislaved

Nakon provedene procedure izrade nacrta statuta na džematskom odboru, provedene online javne rasprave dostupne svim članovima džemata Gislaved, te usklađivanja nacrta sa dospjelim prijedlozima, nacrt novog statuta je poslan Statutarnoj komisiji Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj. Statutarna komisija Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj je, uz malu korekciju koja je prihvaćena, dala svoju saglasnost na nacrt, koji je time postao prijedlog novog statuta džemata Gislaved.

Prijedlog novog statuta džemata Gislaved odlukom džematskog odbora objavljujemo javno na uvid svim članovima koji će se o istom imati priliku izjasniti na skupštini džemata 2021. godine, uz napomenu da je održavanje skupštine džemata prolongirano do daljnjeg da zbog važećih mjera uzrokovanih pandemijom corona virusa.

Prjedlog novog statuta džemata Gislaved možete pogledati na linku:

PRIJEDLOG NOVOG STATUTA – DŽEMAT GISLAVED