Naslovna >> ČLANARINA

ČLANARINA

Članarinu u BIZ Gislaved plaća svaka punoljetna osoba pojedinačno u iznosu od 0,7 procenata od oporezive osnovice putem poreza tj. Skatteverket direktno odbija iznos i prebacuje na račun Islamske zajednice. Djeca do 18 godina su automatski članovi Islamske zajednice ukoliko jedan od roditelja plaća članarinu Islamskoj zajednici. Sve informacije u vezi članarine moći ćete naći na ovoj stranici, a sve nejasnoće koje imate pitajte preko našeg kontakt maila ili preko telefona članova Džematskog odbora.

ČLANARINA DŽEMATU JE ZALOG ZA AHIRET

Članstvo

Članarina je osnovni prihod jednog džemata ili zajednice. Bez tog prihoda isti nebi mogao funkcionisati. Briga o jednom džematu i njegovom opstanku spada u opće stvari svakog muslimana.

Muhammed s.a.v.s. kaže: “Ko ne vodi računa o općim stvarima muslimana, ne pripada njima…” (Et-Taberani i El-Hakim)

Nebiti član zajednice kojoj u biti čovjek i pripada znači biti bez opredjeljenja, a neopredjeljenje povlači za sobom veliku opasnost

PRISTUPNICA DŽEMATU; Medgivande-Pristupnica

BIS Integritetspolicy

PRAVILNIK O ČLANSTVU – Pravilnik o jedinstvenoj članarini i vjerskim uslugama 17.10.2020.

Reglemente för enhetliga medlemsavgifter 2020

Nekoliko pitanja i odgovora u vezi plaćanja članarine putem poreza:

1.Šta trebam uraditi da bi se učlanio u Islamsku zajednicu Bošnjaka u Švedskoj/IZBUŠ?

Da bi se učlanili potrebno je ispuniti i potpisati pristupnicu; Medgivande-Pristupnica.

2. Moraju li i članovi koji su redovno plaćali članarinu kod blagajnika u džematu ispuniti pristupnicu?

I stari i novi članovi moraju ispuniti pristupnicu.

3. Je li članstvo individualno ili familijarno?

Članstvo je individualno, a samo punoljetni trebaju potpisati pristupnicu.

4.Je li samo zaposleni potpisuju pristupnicu?

Pristupnica moraju potpisati i zaposleni i nezaposleni.

5.Potpisuju li pristupnicu studenti i penzioneri?

Da.

6.Trebaju li djeca mlađa od 18 godina potpisati pristupnicu?

Ne. Članstvom jednog od roditelja maloljetna djeca ostvaruju svoja prava.

7. Gdje se može naći pristupnicu?

Pristupnica se može naći na internet stranici IZBUŠ www.izb.se ili u najbližem džematu ili klikom OVDJE; Medgivande-Pristupnica.

8.Kome se predaje pristupnica?

Pristupnicu treba poslati na adresu Sekretarijata IZBUŠ: BIS, Åkerssjövägen 10, 461 53 Trollhättan ili predati u matični džemat.

9.Kako se plaća članarina?

Članarina se plaća putem Porezne uprave/Skatteverketa, automatski prilikom plaćanja poreza.

10.Od kada se počinje plaćati članarina?

Članovi koji su potpisali pristupnicu u periodu između 01.11. i 31.10. počinju plaćati članarinu putem skata 01. janura naredne godine (npr. pristupnica potpisana 01.11.2013 god. ulazi u sistem naplate članarine putem poreza od 01.01.2015.g., a ukoliko je ista potpisana prije 31.10.2013.g. ulazi u sistem naplate članarine putem poreza od 01.01.2014.g.)

11.Koliko iznosi članarina?

Članarina iznosi 0,7% od oporezovanog prihoda/beskatningsbar inkomst.

12.Može li se plaćati više ili manje od 0,7%?

Ne. Ovo je jedinstven iznos koji važi na nivou cijele Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj.

13.Šta znači oporezovani prihod?

Oporezovani prihod/beskatningsbar inkomst je bruto primanje umanjeno za odbitke (npr. „grund avdrag“, odbitak za putovanje do posla i nazad, službena putovanja, itd).

14.Plaća li se članarina na socijalnu pomoć, pomoć za stan?

Članarina se ne plaća na prihode koji se ne oporezuju.

15.Kome pripada članarina koju plaćam?

Članarina pripada džematu koji ste naveli na pristupnici.

16.Koliko pripada IZBUŠ-u?

Na osnovu Pravilnika o jedinstvenoj članarini i vjerskim uslugama IZBUŠ-u pripada 8% na ime administrativnih troškova.

17.Kada će džemat dobiti preostali dio moje članarine?

Jednu dvanaestinu članarine „Skatteverket“ sredinom svakog mjeseca uplati IZBUŠ-u, a oko 25. u mjesecu IZBUŠ isplaćuje sredstva džematima.

18.Postoji li Pravilnik o članarini i gdje se može naći?

Pravilnik o jedinstvenoj članarini i vjerskim uslugama kojim se regulišu prava i obaveze člana može se naći na stanici IZBUŠ www.izb.se ili u matičnom džematu ili klikom OVDJE; Pravilnik o jedinstvenoj članarini i vjerskim uslugama 24.03.2018.

19.Ostvaruju li se sva prava regulirana Pravilnikom o jedinstvenoj članarini i vjerskim uslugama s danom potpisivanja pristupnice?

Ne. Prava se ostvaruju onog dana kada se počne sa plaćanjem članarine.

20.Koliko dugo važi potpisana pristupnica/saglasnost?

Jednom potpisana pristupnica/saglasnost važi neograničeno.

21.Kako se jednom data saglasnost poništava tj. kako se može prekinuti članstvo?

Da bi se prekinulo članstvo ili poništila data saglasnost mora se popuniti ispisnica koju možete naći na internet stranici IZBUŠ www.izb.se ili u matičnom džematu. Ukoliko nemate obrazac istupnice dovoljno je da pismenim putem obavijestite Sekretarijat o tome da želite istupiti iz članstva. Ispisnicu ili obavijest o istupanju iz članstva treba poslati na adresu Sekretarijata ili predati u matični džemat.

22.Prestaje li plaćanje članarine sa danom potpisivanja ispisnice?

Ne. Članovi čija ispisnica stigne u Sekretarijat između 01.11. i 31.10. prestaju plaćati članarinu 01. janura naredne godine. Na primjer; ako je je istupnica stigla u Sekretarijat 31.10.2013. god. članarina se prestaje plaćati od 01.01.2014.g., a ukoliko je ispisnica stigla 01.11.2013. članarina se prestaje plaćati 01.01.2015.g.

23.Da li će u deklaraciji stajati podatak o tome koliko se odbilo na ime članarine?

Da.

24.Šta se treba uraditi prilikom preseljenja/promjene mjesta boravka?

Obavezno je obavijestiti Sekretarijat IZBUŠ o promjeni adrese i pripadnosti džematu.

25.Šta se dešava sa članarinom ako se promjeni džemat?

Raspodjela članarine po džematima za narednu godinu se vrši na osnovu evidencije sačinjene zaključno sa 31. oktobrom. Sve promjene nastale od 01.11. do 31.10 važe od 01. januara naredne kalendarske godine. Dakle, članarina pripada starom džematu sve dok promjena ne stupi na snagu a primjenjuje se isto pravilo kao kod pristupanja i istupanja iz članstva.

26.Šta je „begravningsavgift“?

Begravningsavgift je vrsta poreza namijenjena za održavanje groblja. Begravningsavgift plaća svaki pojedinac nastanjen u Švedskoj i to nema nikakve veze sa članstvom u vjerskim zajednicama.

27.Moram li obavijestiti mog poslodavca kako bi mi počeo odbijati članarinu?

Ne. Obaveza poslodavca je da od Skatteverketa za svakog zaposlenog zatraži „skatetabelu“. Ukoliko sumnjate da poslodavac nije to uradio možete kod Skatteverketa poručiti skattetabelu i istu predati poslodavcu. Inače, u skatetabeli se ne stoji podatak o tome da li se putem skata plaća članarina vjerskim zajednicama, nego samo visina poreske stope.

28. Gdje idu pare?

•Sredstva od članarine šalje Skatteverket svakog mjeseca na račun Savezne zajednice na osnovu preliminarnog obračuna članarine prema primanjima prijavljenih članova.

• Savezna zajednica proslijeđuje svakom džematu uplaćena sredstva od članova tog džemata.

• Džemati plaćaju Saveznoj zajednici članarinu jednom godišnje u visini od 8 % od prikupljene članarine, poslije održane skupštine.