Naslovna >> Aktivnosti >> Vakufski fond džemata Gislaved aktivan za potrebe rasvjete džamije…

Vakufski fond džemata Gislaved aktivan za potrebe rasvjete džamije…

Obaviještavamo džematlije da će sav prikupljeni dobrovoljni prihod koji je do sada uplaćen na ime <Vakufski fond – Ramazanski vakuf 2018.> biti namijenjen za kupovinu novih rasvjetnih tijela i sijalica/lampi za cijeli objekat, džamiju i sve prateće prostorije, odnosno poboljšanje rasvjete džamije i pratećih prostorija.

Pozivamo sve džematlije koji su u mogućnosti da se svojim dobrovoljnim prilozima uključe u ovu akciju, ali i prvenstveno da podržimo pokretanje i uspostavljanje Vakufskog fonda džemata Gislaved, a koji će služiti za potrebe održavanja postojećeg vakufa, odnosno džamije i pratećih protorija, sa namjenom: rasvjete, budućih abdestana, stolarije, inventara, i sl.

Svoje uplate možete vršiti na neki od dole navedenih načina uz obaveznu naznaku <Vakufski fond – Gislaved>.