Naslovna >> Članarina

Članarina

clanarina

Članarinu u BIZ Gislaved plaća svaka punoljetna osoba pojedinačno u iznosu od 0,7 procenata od oporezive osnovice putem poreza tj. Skatteverket direktno odbija iznos i prebacuje na račun Islamske zajednice. Djeca do 18 godina su automatski članovi Islamske zajednice ukoliko jedan od roditelja plaća članarinu Islamskoj zajednici.

Sve informacije u vezi članarine moći ćete naći na ovoj stranici, a sve nejasnoće koje imate pitajte preko našeg kontakt mejla ili preko telefona članova Izvršnog odbora.

 

Članarina u Islamskoj zajednici je ahiretski ulog

Članarina IZ-ci, članu omogućava pristup obredima i institucionalno predstavljanje naše uzvišene vjere. U njoj postoje obredi koji se mogu obaviti samo u džematu. Evo, džuma je takav obred i da nije onih koji džamije održavaju, ezanu snagu daju i pritoke džematu kroz mekteb jačaju, gdje bi je i s kim obavili?? Takav je i bajram i dženaza namaz.

Članarina nije, kao što se nažalost pogrešno poima kod priličnog broja naših ljudi, ulaganje u smrt. Naprotiv, ona je ulaganje u život, kako dunjalučki jer zahvaljujući njoj naša sela i gradovi imaju žive džamije a one su njihov identitet, tako i u ahiretski, onaj stvarni jer je ona dobro djelo, ona je borba na Božijem putu imetcima, ona je istinsko ulaganje u naš ahiretski život jer se dijeljenje u islamu definiše kao, davanje od sebe sebi.

Zato, dragi brate kad plaćaš članarinu ti ne daješ nikom, do sebi. Kroz nju sebe i našu zajednicu na Dunjaluku jačaš a samo sebi za Ahiret uplaćuješ jer je kako Poslanik veli: „Podijeljeno naše”.

Kao što je Uzvišeni Bog i poslanik Njegov u pozitivnom kontekstu spomenuli one koji članarinu plaćaju, Poslanik je one kojih za nju nije briga spomenuo također. Evo kako: „Ko se ne brine za opšte potrebe muslimana ne pripada nama”.

Naši preci, djedovi i očevi su znali gdje pripadaju i u vrlo teškim vremenima brinuli se i džamije održavali, ezanu život omogućavali i mekteb od svih nasrtaja sačuvali. Nama su to predali sa jasnim očekivanjem da to čuvamo, unapređujemo i djeci našoj predamo, koja će sada zahvaljujući našoj brizi u mektebima biti naučena i osposobljena preuzeti brigu o džamiji, džematu i Islamskoj zajednici.

Dragi brate, ako još nisi član Islamske zajednice pridruži se, tako ćeš ojačati sebe džematom a džemat sobom. Tako ćeš i bogatiji na Ahiret otići jer nije na odmet ponoviti, članarina je ulog u Ahiret. Sve nas pozivam da svoj odnos prema našoj zajedničkoj stvari, Islamskoj zajednici, preispitamo kako bi opredjeljujući se za brigu o našoj vjeri snažno pripadali našem Ummetu i odlučno slijedili našeg Pejgambera.

Različitih smo zanimanja, želja i prohtjeva ali nam je svima jedna želja kad je u pitanju Ahiret. Želja nam je spas, nagrada, Džennet nam je želja. Da bismo do Dženneta stigli islam ne traži odricanje od Dunjaluka, već zahtijeva da od Dunjaluka ulažemo u Ahiret. Članarina Islamskoj zajednici je takav ulog.

Autor: Izet ef. Čamdžić       (www.preporod.com)

Članstvo

Članarina je osnovni prihod jednog džemata ili zajednice. Bez tog prihoda isti nebi mogao funkcionisati. Briga o jednom džematu i njegovom opstanku spada u opće stvari svakog muslimana.

Muhammed s.a.v.s. kaže: “Ko ne vodi računa o općim stvarima muslimana, ne pripada njima…”(Et-Taberani i El-Hakim)

Nebiti član zajednice kojoj u biti čovjek i pripada znači biti bez opredjeljenja, a neopredjeljenje povlači za sobom veliku opasnost

 

Nekoliko pitanja i odgovora u vezi plaćanja članarine putem poreza:

1.Šta trebam uraditi da bi se učlanio u Islamsku zajednicu Bošnjaka u Švedskoj/IZBUŠ?

Da bi se učlanili potrebno je ispuniti i potpisati pristupnicu.

2.Moraju li i članovi koji su redovno plaćali članarinu kod blagajnika u džematu ispuniti pristupnicu?

I stari i novi članovi moraju ispuniti pristupnicu.

3.Je li članstvo individualno ili familijarno?

Članstvo je individualno a samo punoljetni trebaju potpisati pristupnicu.

4.Je li samo zaposleni potpisuju pristupnicu?

Pristupnica moraju potpisati i zaposleni i nezaposleni.

5.Potpisuju li pristupnicu studenti i penzioneri?

Da.

6.Trebaju li djeca mlađa od 18 godina potpisati pristupnicu?

Ne. Članstvom jednog od roditelja maloljetna djeca ostvaruju svoja prava.

7.Gdje se može naći pristupnicu?

Pristupnica se može naći na internet stranici IZBUŠ www.izb.se ili u najbližem džematu.

8.Kome se predaje pristupnica?

Pristupnicu treba poslati na adresu Sekretarijata IZBUŠ „BIS, Slåttervägen 44, 461 61 Trollhättan“, ili predati u matični džemat.

9.Kako se plaća članarina?

Članarina se plaća putem Porezne uprave/Skatteverketa, automatski prilikom plaćanja poreza.

10.Od kada se počinje plaćati članarina?

Članovi koji su potpisali pristupnicu u periodu između 01.11. i 31.10. počinju plaćati članarinu putem skata 01. janura naredne godine(npr. pristupnica potpisana 01.11.2013 god. ulazi u sistem naplate članarine putem poreza od 01.01.2015.g., a ukoliko je ista potpisana prije 31.10.2013.g. ulazi u sistem naplate članarine putem poreza od 01.01.2014.g.)

11.Koliko iznosi članarina?

Članarina iznosi 0,7% od oporezovanog prihoda/beskatningsbar inkomst.

12.Može li se plaćati više ili manje od 0,7%?

Ne. Ovo je jedinstven iznos koji važi na nivou cijele Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj.

13.Šta znači oporezovani prihod?

Oporezovani prihod/beskatningsbar inkomst je bruto primanje umanjeno za odbitke (npr. „grund avdrag“, odbitak za putovanje do posla i nazad, službena putovanja, itd).

14.Plaća li se članarina na socijalnu pomoć, pomoć za stan?

Članarina se ne plaća na prihode koji se ne oporezuju.

15.Kome pripada članarina koju plaćam?

Članarina pripada džematu koji ste naveli na pristupnici.

16.Koliko pripada IZBUŠ-u?

Na osnovu Pravilnika o jedinstvenoj članarini i vjerskim uslugama IZBUŠ-u pripada 50 skr. po članu na ime administrativnih troškova.

17.Kada će džemat dobiti preostali dio moje članarine?

Jednu dvanaestinu članarine „Skatteverket“ sredinom svakog mjeseca uplati IZBUŠ-u, a oko 25. u mjesecu IZBUŠ isplaćuje sredstva džematima.

18.Postoji li Pravilnik o članarini i gdje se može naći?

Pravilnik o jedinstvenoj članarini i vjerskim uslugama kojim se regulišu prava i obaveze člana može se naći na stanici IZBUŠ www.izb.se ili u matičnom džematu.

19.Ostvaruju li se sva prava regulirana Pravilnikom o jedinstvenoj članarini i vjerskim uslugama s danom potpisivanja pristupnice?

Ne. Prava se ostvaruju onog dana kada se počne sa plaćanjem članarine.

20.Koliko dugo važi potpisana pristupnica/saglasnost?

Jednom potpisana pristupnica/saglasnost važi neograničeno.

21.Kako se jednom data saglasnost poništava tj. kako se može prekinuti članstvo?

Da bi se prekinulo članstvo ili poništila data saglasnost mora se popuniti ispisnica koju možete naći na internet stranici IZBUŠ www.izb.se ili u matičnom džematu. Ukoliko nemate obrazac istupnice dovoljno je da pismenim putem obavijestite Sekretarijat o tome da želite istupiti iz članstva. Ispisnicu ili obavijest o istupanju iz članstva treba poslati na adresu Sekretarijata ili predati u matični džemat.

22.Prestaje li plaćanje članarine sa danom potpisivanja ispisnice?

Ne. Članovi čija ispisnica stigne u Sekretarijat između 01.11. i 31.10. prestaju plaćati članarinu

01. janura naredne godine. Naprimjer ako je je istupnica stigla u Sekretarijat 31.10.2013. god. članarina se prestaje plaćati od 01.01.2014.g., a ukoliko je ispisnica stigla 01.11.2013. članarina se prestaje plaćati 01.01.2015.g.

23.Da li će u deklaraciji stajati podatak o tome koliko se odbilo na ime članarine?

Da.

24.Šta se treba uraditi prilikom preseljenja/promjene mjesta boravka?

Obavezno je obavijestiti Sekretarijat IZBUŠ o promjeni adrese i pripadnosti džematu.

25.Šta se dešava sa članarinom ako se promjeni džemat?

Raspodjela članarine po džematima za narednu godinu se vrši na osnovu evidencije sačinjene zaključno sa 31. oktobrom. Sve promjene nastale od 01.11. do 31.10 važe od 01. januara naredne kalendarske godine. Dakle, članarina pripada starom džematu sve dok promjena ne stupi na snagu a primjenjuje se isto pravilo kao kod pristupanja i istupanja iz članstva.

26.Šta je „begravningsavgift“?

Begravningsavgift je vrsta poreza namijenjena za održavanje groblja. Begravningsavgift plaća svaki pojedinac nastanjen u Švedskoj i to nema nikakve veze sa članstvom u vjerskim zajednicama.

27.Moram li obavijestiti mog poslodavca kako bi mi počeo odbijati članarinu?

Ne. Obaveza poslodavca je da od Skatteverketa za svakog zaposlenog zatraži „skatetabelu“. Ukoliko sumnjate da poslodavac nije to uradio možete kod Skatteverketa poručiti skattetabelu i istu predati poslodavcu. Inače, u skatetabeli se ne stoji podatak o tome da li se putem skata plaća članarina vjerskim zajednicama, nego samo visina poreske stope.

 

28. Greska na strani 4 u boschuri. Kad se pomnoze one cifre sa 0,7 % nedobije se taj rezultat.

Nije greska vec ima nesto sto se zove ”grundavdrag” u svedskom sistemu oprezivanja. Grundavgdag se krece u intervalima od 18600-33300 u 2012 godini zavisno do visine godisnjih primanja. Pocinje sa 18 600 kr, sto znaci ko godisnje zaradi 18 600 kr nista se ne oporezuje. Najveci grundavdrag se dostize kod primanja u intervalu 142700-143600 (vidi tabelu, red 2). Najnizi grundavdrag je kod primanja 346700 kr pa navise (tabela, red 5).

image002

Poreska osnova se utvrdjuje na taj nacin sto se od godisnjih primanja umanji grundavdrag.

Pogledaj tabelu ispod. Ta osnova koja ostane je osnova za kako za oporezivanje tako i za poresku clanarinu.

U tabeli ispod je prikazano nekoliko intervala godisnjih primanja sa grundavdrag, opreskom osnovom i poreskom clanrinom od 0,7%

 

*Osim grundavdrag ima i drugih avdrag koji mogu umanjiti poresku osnovu.

Svi koji zele da provjere grundavdrag za svoja primanja mogu to naci nawww.skatteverekt.se, trazi ”grundavdrag”.

Ovi podatci su uzeti iz tabele za 2012 g i zato cifre nisu potpuno iste kao u broschuri koje imaju osnovu iz 2011 g.

 

29. Gdje idu pare?

•Sredstva od clanarine salje Skatteverket svakog mjeseca na racun Savezne zajednice na osnovu preliminernog obracuna clanarine prema primanjima prijavljenih clanova.

• Savezna zajednica proslijedjuje svakom dzematu uplacena sredstva od clanova tog dzemata.

• Savezna zajednica uzima 50 kr po clanu godisnje sa administrativne troskove.

• Džemati plaćaju Saveznoj zajednici članarinu jednom godišnje u visini od 4 % od prikupljene članarine, poslije održane skupštine.