Naslovna >> Aktivnosti >> AKTIVNOSTI ZA NASTUPAJUĆI RAMAZAN

AKTIVNOSTI ZA NASTUPAJUĆI RAMAZAN

 

PLAN RADA  ZA RAMAZAN 1437. GOD. (2016 g.)

                Nedjelja  05.06. Mukabela:  1. Džuz/ Prvi teravih namaz
                Ponedjeljak  06.06. Prvi dan posta/ 2. Džuz/ Teravih namaz
                Utorak  07.06. 3. Džuz/ Teravih namaz
                Srijeda  08.06. 4. Džuz/ Teravih namaz
                Četvrtak  09.06. 5. Džuz/ Teravih namaz
                 Petak  10.06. 6. Džuz/ Džuma namaz/ Teravih namaz
                 Subota  11.06. 7. Džuz/ Sufara za odrasle/ Zajednički iftar uz kraće predavanje/ Teravih namaz
                 Nedjelja  12.06. 8. Džuz/ Halka Qur’ana u Gislaved/ Teravih namaz
                 Ponedjeljak  13.06. 9. Džuz/ Teravih namaz
                 Utorak  14.06. 10. Džuz/ Teravih namaz
                  Srijeda  15.06. 11. Džuz/ Teravih namaz
                  Četvrtak  16.06. 12. Džuz/ Teravih namaz
                  Petak  17.06. 13. Džuz/ Džuma namaz ( najava sergije za povratničke džemate u noći Bedra)/ Teravih namaz
                  Subota  18.06. 14. Džuz/ Sufara za odrasle/ Zajednički iftar uz kraće predavanje/ Teravih namaz
                  Nedjelja 19.06. 15. Džuz/ Halka Qur’ana u Gislaved/ Teravih namaz
                   Ponedjeljak  20.06. 16. Džuz/ Teravih namaz
                   Utorak  21.06. 17. Džuz/ Predavanje u vezi noći Lejletul-bedr/ Sergija za povratničke džemate/ Teravih namaz
                   Srijeda  22.06. 18. Džuz/ Dan pobjede na Bedru/ Teravih namaz
                   Četvrtak  23.06. 19. Džuz/ Teravih namaz
                   Petak  24.06. 20. Džuz/ Džuma namaz ( najava sergije za vjerskoprosvjetni fond u noći Kadra)/ Teravih namaz
                   Subota  25.06. 21. Džuz/ Sufara za odrasle/ Zajednički iftar uz kraće predavanje/ Teravih namaz
                    Nedjelja  26.06. 22. Džuz/ Halka Qur’ana u Gislaved/ Teravih namaz
Ponedjeljak  27.06. 23. Džuz/ Teravih namaz
                    Utorak  28.06. 24. Džuz/ Teravih namaz
                    Srijeda  29.06. 25. Džuz/ Teravih namaz
                    Četvrtak  30.06. 26. Džuz/ Teravih namaz
                    Petak  01.07. 27. Džuz/ Džuma namaz ( podsjećanje na sergiju)/ Predavanje u vezi noći Lejletul- kadr/ Sergija za vjerskoprosvjetni fond/ Teravih namaz
                    Subota  02.07. 28. Džuz/ Sufara za odrasle/ Zajednički iftar uz kraće predavanje/ Teravih namaz
                     Nedjelja  03.07 29. Džuz/ Halka Qur’ana u Gislaved/ Teravih namaz
    Ponedjeljak  04.07. 30. Džuz (učenje dove)/ Zadnji dan posta/ Jacija namaz

 

 

 

 

Napomene:

 

* MUKABELA će se učiti u dva vremenska roka: jedan hizb (pola džuza) se uči poslije sabah namaza, a drugi hizb (druga polovica džuza) poslije ikindije namaza. Učit će se hafiska mukabela (učenje cijelog Qur'ana u mjesecu Ramazanu napamet).

* SUFARA ZA ODRASLE će se održavati u vremenu koje bude dogovoreno između imama i učenika. Vrijeme neće biti fiksirano zbog eventualnih mogućih pomjeranja nastave.

* ZAJEDNIČKI IFTARI će biti održavani subotom. Umjesto naših ustaljenih subotnjih druženja i predavanja, sada ćemo imati zajedničke iftare gdje će se također iskoristiti prilika da se obrati ljudima sa nekim kraćim predavanjem kojim se mogu okoristiti.

* HALKA QUR'ANA U GISLAVED podrazumijeva redovnu halku učenja Qur'ana sa grupom djece iz Gislaveda. Halka neće biti prekinuta i pored toga što je mektebska godina završena. Sa ovom grupom, koja je već dala saglasnost, će se nastaviti raditi i mimo vremena jedne mektebske godine. U mjesecu Ramazanu je planiran termin koji je i sada aktuelan (nedjelja sa početkom u 12:30 h), ali ukoliko bude potrebno da se ovaj termin promijeni, ostavlja se ta mogućnost.

* LEJLETUL- BEDR se planira obilježiti predavanjem (utorak 21.06.). Predavanje je planirano na 20 minuta prije teravih-namaza te noći.

* LEJLETUL- KADR se planira obilježiti predavanjem (petak 01.07), te zajedničkim iftarom. Predavanje će biti održano između iftara i teravih- namaza.

* SERGIJE će biti održane povodom Lejletul- Bedra- 21.06. ( sergija za povratničke džemate), te povodom Lejletul- Kadra- 01.07. ( sergija za vjerskoprosvjetni fond).

* TERAVIH NAMAZ će se klanjati na isti način kao i prethodnih godina. Sastojat će se od 8 rekata, mimo jacije namaza.

* BAJRAM NAMAZ je u utorak- 05.07. u 04:51 h.