Najnoviji događaji

Nacrti poslovnika o radu

Poslovnik-o-radu-Skupštine-džemata-Gislaved_2020_nacrtSačuvaj Poslovnik-o-radu-Džematskog-odbora-džemata-Gislaved_2020_nacrtSačuvaj Poslovnik-o-radu-Izborne-komisije-džemata-Gislaved_2020_nacrtSačuvaj Poslovnik-o-radu-Revizione-komisije-džemata-Gislaved_2020_nacrtSačuvaj

Opširnije »